Vad händer?

Vårterminen 2020

Beställ hjälpiskläder 17.1 – 14.2!

Ungdomskvällar på Sode (i regel onsdagar, men sex stycken tisdagar)
21.1 kl. 17-20, 29.1 kl. 17-20, 5.2 kl. 17-20 och 11.2 kl. 17-21
SPORTLOV!!!
26.2 kl. 17-20, 3.3 kl. 17-21, 11.3 kl. 17-20, 17.3 kl. 17-21
25.3 kl. 17-20 och 31.3 kl. 17-21.
8.4 kl. 17-20, 15.4 kl. 17-20, 22.4 kl. 17-20, 29.4 kl. 17-20 och 5.5 kl. 17-21.

Ungdomsmässa: on. 22.1 kl. 19 i Olars kyrka, svenska sidan

Grill och chill i Olars kyrka on. 13.5 fr.o.m. kl. 17. Ungdomsmässa kl. 19.

HJÄLPLEDAR 1- (Hjl1) UTBILDNING VÅREN 2020:
– Onsdag 22.1 kl. 17-20 i Olars kyrka (inkl. ungdomsmässa)
– Måndag 2.3 kl. 17-19.30 i Sode
– Onsdag 18.3 kl. 17-19.30 i Olars kyrka
– 25-26.4 Weekend på Vällskog tillsammans med hjl2 . Weekenden avslutas med att hjälpledarna välsignas i högmässan kl. 12.15 i Esbo domkyrka. Familjerna är hjärtligt välkomna till kyrkan.
– Må 11.5 kl. 17-19.30 i Sode