Vad händer?

Vårterminen 2020

Ungdomskvällarna på Sode är inhiberade p.g.a. coronaviruset. Chapple är stängt till 31.5. Den planerade hjälpledarweekenden på Vällskog 25-26.4 är inhiberad.

Vi har virtuella ungdomskvällar varje onsdag.

Du hittar vår aktuella information på some och whatsapp,