Vad händer?

Vårterminen 2020

Ungdomskvällar på Sode (i regel onsdagar, men ibland tisdagar)
Följande gånger 26.2 kl. 17-20, 3.3 kl. 17-21, 11.3 kl. 17-20,17.3 kl. 17-21, 25.3 kl. 17-20 och 31.3 kl. 17-21.8.4 kl. 17-20, 15.4 kl. 17-20, 22.4 kl. 17-20, 29.4 kl. 17-20 och 5.5 kl. 17-21.

Grill och chill i Olars kyrka on. 13.5 fr.o.m. kl. 17. Ungdomsmässa kl. 19.

HJÄLPLEDAR 1- (Hjl1) UTBILDNINGEN FORTSÄTTER:
– Måndag 2.3.2020 kl. 17-19.30 i Sode
– Onsdag 18.3 kl. 17-19.30 i Olars kyrka
– 25-26.4 Weekend på Vällskog tillsammans med hjl2. Weekenden avslutas med att hjälpledarna välsignas i högmässan kl. 12.15 i Esbo domkyrka. Familjerna är hjärtligt välkomna till kyrkan.
– Må 11.5 kl. 17-19.30 i Sode

Ansökan till sommarens läger för hjälpledare och assistenter

Ansökningstiden är 24.2 – 19.3.2020.