Vad händer?

FEEDBACKWEEKEND 31.8-1.9.2019

Plats: Mataskär

Anmälning: Hela sommaren!

Fyll i det allmänna deltagarkortet (här) och skicka det åt Ino:

Esbo svenska församling, Camilla Dannholm, PB 202, 02771 Esbo

Deltagarkortet måste vara framme SENAST onsdag 14.8!