Vad händer?

UNGDOMSKVÄLLAR på Sode
Ti. 7.5 kl. 17-21.

UNGDOMSMÄSSOR I OLARS KYRKA KL. 19
Nästa ungdomsmässa hålls onsdag 15.5.

HJÄLPIS 1-UTBILDNING

4-5.5 weekend på Mataskär för Hjälpledar 1 och 2
Sö. 5.5 kl. 12.15 välsignelse av hjälpledare i Esbo domkyrka

Hjälpledarweekend 4-5.5.

Anmäl dig genom att skicka ett deltagarkort till Johanna Terho, Esbo svenska församling, PB 202, 02771 Esbo, senast 22.4.

Vi börjar kl. 11 på lördagen med inkvartering och sedan lunch. Weekenden avslutas med att hjälpledarna blir välsignade i högmässan i Esbo domkyrka så kom ihåg att bjuda in familjen!