Vad händer?

UNGDOMSKVÄLLAR på Sode
On. 27.3 kl. 17-20.
On. 3.4 kl. 17-20, ti. 9.4 kl. 17-21, on. 17.4  kl. 18-20.
On. 24.4 kl. 17-20, må 29.4 kl. 17-20 och ti. 7.5 kl. 17-21.

UNGDOMSMÄSSOR I OLARS KYRKA KL. 19
Nästa ungdomsmässa hålls onsdag 15.5. OBS! Ingen mässa 10.4! Vi besöker Matteus församling, mer info av Sini, sini.sundqvist(@)evl.fi, 040 531 1048

HJÄLPIS 1-UTBILDNING KL. 17-19.30

Ti. 16.4 i Olars kyrka

4-5.5 weekend på Mataskär för Hjälpledar 1 och 2
Sö. 5.5 kl. 12.15 välsignelse av hjälpledare i Esbo domkyrka

Sommarjobb som kyrkguide