För hjälpledare

WEEKEND PÅ HVITTORP 1-2.12 FÖR HJL 1 & 2 SAMT ASSAREUTBILDNING!

Anmälning: 29.10-14.11 genom att fylla i deltagarkortet (klicka här) och hämta det till ungdomsmässan onsdag 14.11

ELLER skicka det så att Ino får deltagarkortet senast 14.11:

Esbo svenska församling, Camilla Dannholm, PB 202, 02771 Esbo.

Frågor? Kontakta Ino!