För hjälpledare

Hej du som gått skriban i år och är intresserad av hjälpledarutbildningen Här kommer några viktiga datum som gäller hösten 2019!

HJÄLPLEDAR 1- (Hjl1) UTBILDNING VÅREN 2020: – Onsdag 22.1 kl. 17-20 i Olars kyrka (inkl. ungdomsmässa) – Måndag 2.3 kl. 17-19.30 i Sode – Onsdag 18.3 kl. 17-19.30 i Olars kyrka – 25-26.4 Weekend på Vällskog tillsammans med hjl2 . Weekenden avslutas med att hjälpledarna välsignas i högmässan kl. 12.15 i Esbo domkyrka. Familjerna är hjärtligt välkomna till kyrkan. – Må 11.5 kl. 17-19.30 i Sode

Info om vår övriga ungdomsverksamhet:

  • FB & IG: esungdom
  • Snapchat: esungdom.fi