Refu ansökan

Resursgruppen för ungdomsarbetet (REFU) är en grupp ungdomar som planerar och ordnar ungdomsverksamhet i Esbo svenska församling (ungdomskvällar m.m) och bevakar frågor som berör undomar och deras intressen inom församlingen.

REFU rekryterar nya medlemmar varje år i början av hösten som är intresserade av att påverka församlingens ungdomsarbete. Fyll i din ansökan här under och berätta varför du vill komma med i REFU.

Ansökan bör vara inlämnad senast den 27.08.2018. Den 28.08 kl.17.00 i Sode (Sökövägen13) har REFU ett möte där de besluts bl.a. nya medlemmar i REFU. Du skall närvara på det mötet. Mer information fås av ungdomsarbetsledare Sini Sundqvist: 0405311048 sini.sundqvist(@)evl.fi