Sommarjobb

Vill du ha ett annorlunda sommarjobb?  

Esbo svenska församling söker tre kyrkguider till Esbo domkyrka. Arbetsuppgiften är att berätta om kyrkan för turister – Esbo domkyrka fungerar som vägkyrka under sommaren – och vid behov hjälpa vaktmästarna.

Arbetsperioden är 3–20.6, 24.6–12.7 eller 15.7–2.8.

Arbetstiden är måndag–fredag kl. 10.45–16.45, d.v.s. 6 timmar per dag, 30 timmar per vecka, 77,4 % av heltid.

Månadslönen är, beroende av ålder och erfarenhet, 1 015–1 240 euro per månad, men eftersom arbetsperioderna är 3 veckor bestäms lönen av arbetsperiodens längd.

För arbetet krävs att du har fyllt 16 år och har goda språkkunskaper. Du kommer att jobba tillsammans med Espoon tuomiokirkkoseurakuntas kyrkguide. Ett tvåspråkigt utbildningstillfälle för dem som valts ordnas i Esbo domkyrka innan arbetet inleds.

Skicka in en fritt formulerad ansökan till Esbo församlingar, e-post kirjaamo.espoo(@)evl.fi, senast 23.4.2019. OBS! FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID! Berätta vilken av de tre anställningsperioderna som passar dig bäst.

Mer information: informatör Sheila Liljeberg-Elgert, sheila.liljeberg-elgert(@)evl.fi, 040 593 7458.