Klädbeställning

DAGS ATT BESTÄLLA HJÄLPISKLÄDER!

Beställningstid 17.1 – 14.2.2020.

OBS! Beställningen MÅSTE göras av vårdnadshavare och skickas från vårdnadshavarens mejladress till camilla.dannholm(@)evl.fi

BESTÄLLNINGSBLANKETT 2020

Läs beställningsblanketten noga! Frågor? Kontakta Ino. camilla.dannholm(@)evl.fi, 040 709 9446